ENGLISH
USLUGE
AKCIJE
DR NESTOROV
KAKO NAS NAĆI?
SKRINING PROGRAMI
SPEC. PREGLEDI
UZ PREGLEDI
"Samo dobar čovek može da bude dobar lekar."

Hipokrat

Ove reči (inače uklesane zlatnim slovima na ulazu u Bečku akademiju medicinskih nauka) predstavljaju osnovnu premisu na kojoj se bazira naša ustanova, a takođe i prvi kriterijum pri izboru naših konsultanata - specijalista. Drugi osnovni kriterijumi - kriterijumi stručnosti i poštenja su skoro uvek ispunjeni samim tim što je kriterijum dobronamernosti ispunjen, jer:

• dobar čovek i lekar je posvećen svom poslu i uživa u pomaganju bolesnima lečeći i razumejući ih
• dobrom čoveku i lekaru je najveća nagrada zahvalnost pacijenta iskazana kroz osmeh, a ne kroz novac
• dobar čovek i lekar shvata ozbiljno obavezu za stalnim usavršavanjem i praćenjem progresa u medicini kako bi primenom novih saznanja lečio sve bolje
• dobar čovek i lekar će pošteno priznati da kada nije u stanju da svojim znanjem i stručnošću ne može pomoći pacijentu i uputiti ga na drugog lekara koji to eventualno može
• dobar čovek i lekar posmatra pacijenta kao osobu koja traži pomoć, nikako kao još jedan radni zadatak

Specijalističke preglede obavljaju konsultanti ordinacije, dokazani stručnjaci stalno zaposleni u velikim državnim klinikama (KCS, VMA, itd.), univerzitetski profesori i docenti. Po pravilu, za svaku specijalističku granu imamo po nekoliko konsultanata. Razlog leži u činjenici da svaki specijalista ima neki svoj "fah" tj. oblast u kojoj je bolji od drugih, a ne retko i najbolji. Na primer, ukoliko Vam treba ultrazvučni pregled zglobova, obaviće ga radiolog sa ortopedske klinike, jer ima najviše iskustva u tome. Ukoliko Vašem detetu treba kardiološki pregled i eho srca, pozvaćemo kolegu dečjeg kardiologa sa pedijatrijske klinike, a nikako kardiologa koji se bavi lečenjem odraslih.U svemu što radimo moramo dati svoj maksimum. Možda to neće biti dovoljno da Vas zadržimo kao našeg pacijenta, ali ćemo svi znati da je urađeno sve što je bilo moguće. Zbog toga se svi specijalistički pregledi unapred zakazuju, i nema situacija da je "slučajno tu baš taj specijalista koji Vam je potreban, i da je on najbolji u svom poslu" - kako često pacijenti prepričavaju svoja prethodna iskustva sa nekim drugim klinikama. Najbolji lekari su veoma zauzeti ljudi, i dolaze samo na poziv.

Ukoliko zbog ograničenja pravne ili tehničke prirode nismo u stanju da Vam željenu uslugu pružimo mi, ponudićemo Vam rešenje u nekoj od klinika ili centara sa kojima blisko sarađujemo, i koje neguju isti odnos prema pacijentima kao i mi.

Dr Nestorov
Vojvode Vlahovića 2
(011) 396-0659
(060) 619-3228
m.nestorov@drnestorov.rs